Imelda Mary READ : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodnicząca 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on endometriosis EN  
- P5_DCL(2004)0030 - Wygasła  
John BOWIS , Jill EVANS , Imelda Mary READ , Catherine STIHLER , Diana WALLIS  
Data otwarcia : 19-04-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 73 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America EN  
- P5_DCL(2004)0005 - Wygasła  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Data otwarcia : 04-02-2004
Termin : 04-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 71 - 04-05-2004