Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Kontakt