Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt