Edward CZESAK : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Specjalna ds. Terroryzmu 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt