Edward CZESAK : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Kontakt