Stefano MAULLU : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Kultury i Edukacji 

Członek 

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Ostatnie prace 

Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt