Stefano MAULLU : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Kultury i Edukacji 

Członek 

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Prawna 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt