Carles-Alfred GASÒLIBA i BÖHM : Piąta kadencja Parlamentu 

Skarbnik 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Skarbnik

Członek 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Convergència Democràtica Catalunya (Hiszpania)

Członek 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
  • 07-02-2002 / 01-04-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Południowej i MERCOSUR-em

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 17-01-2002 / 13-03-2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the impact of liberalisation and the economic reform process on economic growth in the European Union - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0020/2001 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)