Joan COLOM i NAVAL : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 25-02-2004 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Hiszpania)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Prezydium
 • 15-01-2002 / 25-02-2004 : Parlament Europejski
 • 15-01-2002 / 25-02-2004 : Prezydium

Deputowani 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Chinska Republika Ludowa
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Komisja Budżetowa
 • 07-02-2002 / 25-02-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on terrorism in Spain EN  
- P5_DCL(2000)0013 - Przyjęta  
Joan COLOM i NAVAL , Rosa DÍEZ GONZÁLEZ , Gerardo GALEOTE , Alonso José PUERTA , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data otwarcia : 18-09-2000
Termin : 18-12-2000
Przyjęto : 05-05-2004
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2000)0494
Liczba sygnatariuszy : 413 - 18-12-2000