Enrique BARÓN CRESPO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie oznaczania pochodzenia produktów  
- P6_DCL(2007)0075 - Przyjęta  
Joseph DAUL , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Heide RÜHLE , Eugenijus MALDEIKIS  
Data otwarcia : 03-09-2007
Termin : 03-12-2007
Przyjęto : 11-12-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0599
Liczba sygnatariuszy : 433 - 04-12-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie międzynarodowej adopcji w Rumunii  
- P6_DCL(2006)0023 - Przyjęta  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Przyjęto : 05-09-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0336
Liczba sygnatariuszy : 408 - 06-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.