María Teresa GIMÉNEZ BARBAT : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego 

Członkini 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt