Czesław HOC : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt