Sławomir KŁOSOWSKI : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt