João PIMENTA LOPES : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Ostatnie prace 

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
João PIMENTA LOPES  
João PIMENTA LOPES 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt