João PIMENTA LOPES : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Ostatnie prace 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt