Glyn FORD : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 07-11-2004 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 08-11-2004 / 13-07-2009 : Labour and the Gibraltar Socialist Labour Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek  
- INTA_AD(2009)416656 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską  
- INTA_AD(2005)362600 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie szkodliwego wpływu wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Viking, Laval i innych, które są obecnie wykorzystywane przez rasistowskie i ksenofobiczne partie do ograniczania praw pracowników w UE  
- P6_DCL(2009)0015 - Wygasła  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 156 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie morderstwa obrońcy praw człowieka Munira Saida Thaliba  
- P6_DCL(2007)0098 - Przyjęta  
Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES  
Data otwarcia : 12-11-2007
Termin : 13-03-2008
Przyjęto : 10-04-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0126
Liczba sygnatariuszy : 412 - 12-03-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie nienawiści rasowej w Internecie  
- P6_DCL(2007)0042 - Wygasła  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 120 - 05-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.