Mary Elizabeth BANOTTI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fine Gael Party (Irlandia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Kwestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Prezydium
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Europejski
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kwestorzy
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Kwestorzy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 28-03-2000 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Rumunia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report Initiative of the French Republic with a view to adopting a Council Regulation on the mutual enforcement of judgments on rights of access to children - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0311/2000 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the adverse impact of the World Trade Organisation on animal welfare EN  
- P5_DCL(1999)0010 - Wygasła  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Data otwarcia : 15-11-1999
Termin : 15-02-2000
Liczba sygnatariuszy : 105 - 15-02-2000