Richard A. BALFE : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 19-12-2001 / 05-03-2002 : Niezrzeszeni
 • 06-03-2002 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 05-03-2002 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 06-03-2002 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Kwestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Prezydium
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Europejski
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kwestorzy
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Kwestorzy
 • 17-01-2002 / 29-05-2002 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 15-02-2000 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-05-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 17-01-2002 / 05-03-2002 : Komisja Petycji
 • 07-02-2002 / 05-03-2002 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Cypr
 • 22-05-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 30-05-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)