Christopher BEAZLEY : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 07-01-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 08-01-2008 / 18-11-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-03-2007 / 02-09-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 20-10-2004 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 16-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 31-01-2007 / 08-02-2007 : Komisja Prawna
 • 09-02-2007 / 14-03-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-03-2007 / 16-01-2008 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wpływu na środowisko planowanego rurociągu gazowego na Morzu Bałtyckim między Rosją a Niemcami  
- AFET_AD(2008)402651 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji dotyczącej przejrzystego wskazywania na etykietach prawidłowych informacji dotyczących pochodzenia, jakości i możliwości śledzenia środków spożywczych  
- P6_DCL(2009)0008 - Wygasła  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 301 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu  
- P6_DCL(2008)0044 - Przyjęta  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Przyjęto : 23-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0439
Liczba sygnatariuszy : 409 - 10-09-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.