(Paddy) Patrick Joseph LALOR : Trzecia kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Fianna Fáil Party (Irlandia)

Wiceprzewodniczący 

 • 13-02-1992 / 10-02-1993 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN i Miedzyparlamentarna Organizacja ASEAN (AIPO) oraz Republika Korei
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN i Miedzyparlamentarna Organizacja ASEAN (AIPO) oraz Republika Korei
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN i Miedzyparlamentarna Organizacja ASEAN (AIPO) oraz Republika Korei

Kwestor 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Parlament Europejski
 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Prezydium

Deputowani 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Kwestorzy
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Komisja ds. Regulaminu, Weryfikacji Mandatów i Immunitetów
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Komisja ds. Kwestii Politycznych
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN i Miedzyparlamentarna Organizacja ASEAN (AIPO) oraz Republika Korei
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Komisja ds. Regulaminu, Weryfikacji Mandatów i Immunitetów
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Komisja ds. Zagranicznych i Bezpieczenstwa
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Podkomisja ds. Praw Czlowieka
 • 08-02-1993 / 31-01-1994 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej WE-Austria
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Austria