John Joseph McCARTIN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fine Gael Party (Irlandia)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Chinska Republika Ludowa
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2791/1999 laying down certain control measures applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperatio in the north-east Atlantic fisheries - Committee on Fisheries EN  
- A5-0007/2001 -  
-
PECH 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Motion for a resolution On the case of the Nigerian woman, Amina Lawal, sentenced to death by stoning in Nigeria EN  
- B5-0179/2003  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)