James (Jim) FITZSIMONS : Piąta kadencja Parlamentu 

Członek 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Członek 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irlandia)

Członek 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Cypr
 • 01-03-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0071/2000 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)