Gérard DEPREZ : Życiorys 

Wersja oryginalna : FR 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 31/05/2016 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1955-1961 : Klasa humanistyczna (greka i łacina) w szkole średniej (petit séminaire) w Bastogne
 • 1961-1963 : Studia filozoficzno-literackie pierwszego stopnia, Uniwersytet Katolicki w Louvain
 • 1963-1965 : Licencjat z socjologii, Uniwersytet Katolicki w Louvain
 • 1974 : Doktorat z socjologii, Uniwersytet Katolicki w Louvain

Kariera zawodowa 

 • 1966-1974 : Asystent na Uniwersytecie Katolickim w Louvain, Ośrodek Badań Socjologicznych
 • 1966-1971 : Profesor w Instytucie Studiów Wyższych dla Pracujących
 • 1969-1974 : Członek stowarzyszony Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Badań nad Administracją

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 1974-1975 : Doradca w Ministerstwie Kultury Francuskiej
 • 1975-1978 : Doradca polityczny przewodniczącego Partii Socjalno-Chrześcijańskiej
 • 1978-1979 : Polityczny sekretarz generalny Partii Socjalno-Chrześcijańskiej, odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe
 • 1979-1981 : Dyrektor gabinetu wicepremiera Belgii
 • 1981-1996 : Prezes Partii Socjalno-Chrześcijańskiej
 • 1998 : Założyciel Ruchu Obywatelskiego na rzecz Zmian (MCC)
Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym  
 • 2010-2014 : Senator, członek następujących komisji: spraw wewnętrznych i administracji / spraw instytucjonalnych / wydatków wyborczych / ds. OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie); zastępca członka następujących komisji: spraw socjalnych, finansów i spraw gospodarczych, mieszanej komisji ds. kryzysu finansowego
Funkcje sprawowane w międzynarodowym zrzeszeniu partii politycznych lub związków zawodowych  
 • 2009-... : Przedstawiciel generalny Europejskiej Partii Demokratycznej (PDE)
 • 2012-... : Administrator w Instytucie Europejskich Demokratów (IED)
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 1984-2010 : Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • 2014-... : Poseł do Parlamentu Europejskiego

Inna działalność 

 • 1995 : Minister Stanu

Kontakt