Gérard DEPREZ : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zastosowania art. 245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z nową rolą José Manuela Barroso w Goldman Sachs  
- P8_DCL(2016)0097 - Wygasła  
Pervenche BERÈS , Sylvie GUILLAUME , Emmanuel MAUREL , Julie WARD , Hugues BAYET , Karima DELLI , Eva JOLY , Sven GIEGOLD , Gérard DEPREZ , Fabio DE MASI  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 143 - 13-12-2016

Kontakt