Claude J.-M.J. DESAMA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 05-04-2001 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 05-04-2001 : Parti socialiste (Belgia)

Przewodniczący 

  • 22-07-1999 / 05-04-2001 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Przewodniczący 

  • 22-07-1999 / 05-04-2001 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 05-04-2001 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 05-04-2001 : Komisja Budzetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

MOTION FOR A RESOLUTION on hooliganism during the Euro 2000 EN  
- B5-0649/2000  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)