Paul VERGÈS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 04-10-2007 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 04-10-2007 : Parti communiste français (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 15-09-2004 / 04-10-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 04-10-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 04-10-2007 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 04-10-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-03-2007 / 04-10-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie powstrzymywania zmian klimatycznych na świecie  
- DEVE_AD(2005)360153 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie epidemii chikungunya na wyspie Réunion  
- P6_DCL(2006)0028 - Wygasła  
Paul VERGÈS , Margie SUDRE , Jean-Claude FRUTEAU  
Data otwarcia : 26-04-2006
Termin : 26-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 129 - 26-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.