Claudio MARTELLI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 29-08-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium
 • 30-08-2000 / 14-11-2000 : Niezrzeszeni
 • 15-11-2000 / 02-10-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
 • 03-10-2001 / 18-12-2001 : Niezrzeszeni
 • 19-12-2001 / 06-03-2002 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialisti democratici italiani (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Europa Poludniowo-Wschodnia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 29-08-2000 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 14-03-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on Slovenia's application for membership to the European Union and the state of negotiations - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0242/2000 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)