Daniel DUCARME : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
 • 13-09-1999 / 04-06-2003 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 04-06-2003 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (Belgia)

Kwestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kwestorzy
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej ds. stosunków z Armenia, Azerbejdzanem i Gruzja
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on rejection of the mid-term review of the Common Agricultural Policy EN  
- P5_DCL(2002)0013 - Wygasła  
Daniel DUCARME  
Data otwarcia : 23-09-2002
Termin : 23-12-2002
Liczba sygnatariuszy : 8 - 23-12-2002
Oświadczenie pisemne on the current agricultural problems EN  
- P5_DCL(2001)0001 - Wygasła  
Daniel DUCARME  
Data otwarcia : 13-02-2001
Termin : 13-05-2001
Liczba sygnatariuszy : 13 - 13-05-2001
Oświadczenie pisemne on country sports EN  
- P5_DCL(1999)0007 - Wygasła  
Roger HELMER , Piia-Noora KAUPPI , Daniel DUCARME , Avril DOYLE  
Data otwarcia : 13-10-1999
Termin : 13-01-2000
Liczba sygnatariuszy : 42 - 13-01-2000