Marianne THYSSEN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgia)

Wiceprzewodnicząca 

  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe