Ivica TOLIĆ : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Efektywność energetyczna (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt