Jürgen SCHRÖDER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 19-01-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami CARIFORUM, z drugiej strony  
- DEVE_AD(2009)415304 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie stabilizacji Afganistanu: wyzwania stojące przed UE i społecznością międzynarodową  
- DEVE_AD(2008)400348 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie misji obserwacyjnych wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania  
- DEVE_AD(2008)400481 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych  
- P6_DCL(2006)0041 - Wygasła  
Feleknas UCA , Raül ROMEVA i RUEDA , Karin SCHEELE , Jürgen SCHRÖDER , Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE  
Data otwarcia : 15-05-2006
Termin : 15-09-2006
Liczba sygnatariuszy : 190 - 15-09-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.