Jordi SOLÉ : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Budżetowa 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Podkomisja Praw Człowieka 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Kontakt