Isidoro SÁNCHEZ GARCÍA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-03-2003 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-03-2003 : Coalicion Canaria (Hiszpania)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Maghrebu i Arabska Unia Maghrebu
  • 17-01-2002 / 19-03-2003 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 07-02-2002 / 19-03-2003 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i Meksykiem

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 17-01-2002 / 19-03-2003 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Venezuela EN  
- B5-0149/2003  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)