André ELISSEN : Strona główna 

Członek 

Komisja Budżetowa 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE 
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt