Rupert MATTHEWS : Strona główna 

Członek 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-była jugosłowiańska republika Macedonii 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt