John FLACK : Strona główna 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Kontakt