Christelle LECHEVALIER : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Ostatnie prace 

Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt