Marie-Pierre VIEU : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 

Kontakt