Dennis RADTKE : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Kontakt