France JAMET : Strona główna 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Rybołówstwa 

Ostatnie prace 

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Gospodarowanie odpadami (B8-0231/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt