Nosheena MOBARIK : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Kontakt