Jiří PAYNE : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 

Ostatnie prace 

Kontakt