Wilfried KUCKELKORN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Japonia
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2005 - Committee on Budgets EN  
- A5-0236/2004 -  
-
BUDG 
Report on the communication from the Commission "Towards a single market for supplementary pensions - Results of the consultations on the Green Paper on supplementary pensions in the single market" (Hughes procedure) - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0053/2000 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)