Thomas WAITZ : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Petycji 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse EN  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt