Caroline NAGTEGAAL : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Członkini 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 

Kontakt