Ralf WALTER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 30-08-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006  
- DEVE_AD(2008)402500 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie dzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2006  
- DEVE_AD(2008)402496 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008  
- DEVE_AD(2007)393851 -  
-
DEVE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.