Evelyne GEBHARDT : Życiorys 

Wersja oryginalna : DE 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)  
Ostatnia aktualizacja: 04/03/2015 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1972-1972 : Szkoła średnia, liceum: matura w liceum Lamartine w Paryżu
 • 1972-1975 : Szkoła wyższa, inne (poziom szkoły wyższej): studia humanistyczne na Sorbonie w Paryżu

Kariera zawodowa 

 • 1977-... : Niezależna tłumaczka (własna działalność gospodarcza (inne dziedziny))
 • 1977-... : Odczyty w kraju i za granicą (główne zagadnienia: równouprawnienie, prawa obywatelskie, biotechnologia i technologia genetyczna) (własna działalność gospodarcza (inne dziedziny))
 • 1977-1994 : Działalność doradcza dla Fundacji im. Friedricha Eberta w Ameryce Południowej i w Afryce (organizacja pozarządowa (inne dziedziny))

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 1989-2001 : Członek krajowego zarządu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) w Badenii-Wirtembergii
 • 1992-... : Zastępczyni przewodniczącej Grupy Roboczej Socjaldemokratycznych Kobiet na szczeblu federalnym

Inna działalność 

 • 1997-... : Członek Akademii Etyki w Medycynie (powołana w 1997)
 • 1999-... : Członek kuratorium krajowej grupy roboczej ds. szkół artystycznych
 • 1990-... : Członek Stowarzyszenia im. Marie Schlei
 • 2000-... : Członek stowarzyszenia „Gegen Vergessen - Für Demokratie" („Przeciwko Zapomnieniu - Dla Demokracji")

Odznaczenia 

 • Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec (1999)

Kontakt