Evelyne GEBHARDT : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Prawna

Kontakt