Evelyne GEBHARDT : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Prawna 

Kontakt