Jacques COLOMBIER : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Budżetowa 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Ostatnie prace 

Brunei  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Wkład do debat parlamentarnych 

Kontakt