Xaver MAYER : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Niemcy)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Szwajcaria, Islandia i Norwegia
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią

Zastępstwo 

  • 28-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej do spraw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 1696/71 on the common organisation of the market in hops - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0204/2001 -  
-
AGRI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)