Karin RIIS-JØRGENSEN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy  
- IMCO_AD(2008)409762 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia unijnej gorącej linii dla ofiar handlu ludźmi  
- P6_DCL(2007)0035 - Wygasła  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 28-03-2007
Termin : 28-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 306 - 28-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie telefonów zaufania dla dzieci w Europie  
- P6_DCL(2005)0050 - Przyjęta  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Data otwarcia : 26-09-2005
Termin : 26-12-2005
Przyjęto : 17-01-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0009
Liczba sygnatariuszy : 394 - 26-12-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.