Karine GLOANEC MAURIN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 EN  
- BUDG_AD(2018)625574 -  
-
BUDG 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji  
- BUDG_AD(2018)626952 -  
-
BUDG 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt