Karine GLOANEC MAURIN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt