Mirja VEHKAPERÄ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Rozwoju 

Członkini 

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 

Ostatnie prace 

Kontakt